Grensekontrollsted

Storskog vakt - og Konferansehus  Storskog grensekontrollsted Storskog vakt- og konferansehus og Storskog grensekontrollsted ligger nord - øst for Boris Gleb og ca 11 km fra Kirkenes ved den norsk-russiske grense ved grensemerke nr 230. Storskog (grm 230) har siden midten av sekstital...

Grensekommissariatets gjøremål og oppgaver

Grensekommissariatets gjøremål og oppgaver Bakgrunn: Regjeringene i Norge og Sovjetunionen underskrev 29. desember 1949 en avtale vedrørende deres felles grense: ?Overenskomsten mellom den Kongelige Norske Regjering og Regjeringen for Samveldet av Sovjetiske Sosialistiske Republikker om forskje...

Grensekommissariatet i historisk perspektiv

Den 29. desember 1949 skrev regjeringene i Norge og Sovjetunionen under en avtale vedrørende den norsk-russiske grense. Denne avtalens fullstendige navn er «Overenskomsten mellom den Kongelige Norske regjering og Regjeringen for Samveldet av Sovjetiske Sosialistiske Republikker om forskjelli...

Organisasjon:

Grensekommissariatet er underlagt Justis- og politidepartementet og ledes av Politidirektoratet. Stillingen som grensekommissær er sivil, men har hittil vært besatt av en yrkesoffiser avgitt fra Forsvaret. Hovedoppgaven er å påse at Grenseavtalen og de øvrige overenskomster som senere er inngått ...

Velkommen til Grensekommissariatet

Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grense (Grensekommissæren) har som hovedoppgave å føre tilsyn med at Grenseavtalen og andre avtaler mellom Norge og Russland som regulerer grenseforholdene bli overholdt av begge parter. Grensekommissariatet ønsker gjennom utadrettet informasjonsvirk...

Kategorier

Arkiv

hits