Derfor bør man være flink med mennesker som advokat

Å være en god menneskekjenner er noe alle kan dra nytte av. De aller fleste mennesker er daglig i kontakt med andre mennesker, og å være sosial er en stor del av livet. I møte med andre mennesker er det viktig å vise hensyn og trå varsomt, spesielt i møte med nye mennesker. Man vet aldri hva en p...

Grensekontrollsted

Storskog vakt - og Konferansehus  Storskog grensekontrollsted Storskog vakt- og konferansehus og Storskog grensekontrollsted ligger nord - øst for Boris Gleb og ca 11 km fra Kirkenes ved den norsk-russiske grense ved grensemerke nr 230. Storskog (grm 230) har siden midten av sekstital...

Grensekommissariatets gjøremål og oppgaver

Grensekommissariatets gjøremål og oppgaver Bakgrunn: Regjeringene i Norge og Sovjetunionen underskrev 29. desember 1949 en avtale vedrørende deres felles grense: ?Overenskomsten mellom den Kongelige Norske Regjering og Regjeringen for Samveldet av Sovjetiske Sosialistiske Republikker om forskje...

Grensekommissariatet i historisk perspektiv

Den 29. desember 1949 skrev regjeringene i Norge og Sovjetunionen under en avtale vedrørende den norsk-russiske grense. Denne avtalens fullstendige navn er «Overenskomsten mellom den Kongelige Norske regjering og Regjeringen for Samveldet av Sovjetiske Sosialistiske Republikker om forskjelli...

Organisasjon:

Grensekommissariatet er underlagt Justis- og politidepartementet og ledes av Politidirektoratet. Stillingen som grensekommissær er sivil, men har hittil vært besatt av en yrkesoffiser avgitt fra Forsvaret. Hovedoppgaven er å påse at Grenseavtalen og de øvrige overenskomster som senere er inngått ...

Velkommen til Grensekommissariatet

Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grense (Grensekommissæren) har som hovedoppgave å føre tilsyn med at Grenseavtalen og andre avtaler mellom Norge og Russland som regulerer grenseforholdene bli overholdt av begge parter. Grensekommissariatet ønsker gjennom utadrettet informasjonsvirk...

Her har alle advokater hytte på fjellet

De fleste advokater liker å holde seg aktive. Det er veldig lurt med tanke på helsen, men også veldig morsomt dersom man driver med en idrett eller gjør akti...

Kategorier

Arkiv

hits