Grensekommissariatets gjøremål og oppgaver

Grensekommissariatets gjøremål og oppgaver

Bakgrunn:

Regjeringene i Norge og Sovjetunionen underskrev 29. desember 1949 en avtale vedrørende deres felles grense: ?Overenskomsten mellom den Kongelige Norske Regjering og Regjeringen for Samveldet av Sovjetiske Sosialistiske Republikker om forskjellige forhold ved den norsk-sovjetiske grense og om fremgangsmåten ved ordning av konflikter og hendinger ved grensen?, - til daglig benevnt som ?Grenseavtalen av 1949.

Den innebar bl.a at begge land skulle oppnevne grensekommissærer for å ivareta avtalen. Det norske grensekommissariatet ble opprettet i desember 1950 og overenskomsten har dannet grunnlaget for de to lands grensekommissærers arbeid i mer enn 50 år.


Oppgaver:

Grensekommissærens hovedoppgaver er:

  • Føre tilsyn med at Grenseavtalen, samt andre avtaler mellom Norge og Russland som regulerer forholdene på grensen, blir overholdt av begge parter
  • Sammen med politiet og forsvaret forebygge og avgrense omfanget av hendelser som er i strid med gjeldende avtaler
  • Føre forhandlinger med russiske grensemyndigheter for å løse og forebygge eventuelle konflikter og hendelser

Forebyggende virksomhet er sentralt. Dette innebærer bl.a merking og vedlikehold langs grenselinjen og informasjon til de som ferdes i grenseområdet. Bistand til aktører som samarbeider over grensen har også blitt mer aktuelt gjennom de siste års utvikling.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits