Grensekommissariatet i historisk perspektivDen 29. desember 1949 skrev regjeringene i Norge og Sovjetunionen under en avtale vedrørende den norsk-russiske grense. Denne avtalens fullstendige navn er «Overenskomsten mellom den Kongelige Norske regjering og Regjeringen for Samveldet av Sovjetiske Sosialistiske Republikker om forskjellige forhold ved den norsk-sovjetiske grense og om fremgangsmåten ved ordningen av konflikter og hendinger på grensen».

Det er denne overenskomsten som har dannet grunnlaget for de to lands grensekommissærers arbeid gjennom 50 år. Men foruten å ha en omfattende og for mange uforståelig tittel, hva er det egentlig den dreier seg om? Grensekommissæren og hans ansatte får ofte mange spørsmål som avslører folks manglende kjennskap til det norsk-russiske grensesamarbeidet.


I jubileumsskriftet som ble skrevet i forbindelse med Grenseavtalens
50-års jubileeum, er Overenskomsten tatt nærmere i øyensyn, og det vil forhåpentligvis også gi svar på en del spørsmål rundt grensekommissariatets virke.

Men, Norge og Russland har vært naboer i flere hundre år, om enn med noen avbrekk, og før vi ser nærmere på de siste femti årene, kan det være nyttig med et raskt tilbakeblikk, for å se litt på den historiske utvikling av dette naboforholdet.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits