Organisasjon:

Grensekommissariatet er underlagt Justis- og politidepartementet og ledes av Politidirektoratet. Stillingen som grensekommissær er sivil, men har hittil vært besatt av en yrkesoffiser avgitt fra Forsvaret. Hovedoppgaven er å påse at Grenseavtalen og de øvrige overenskomster som senere er inngått mellom partene blir overholdt.

En stab på fire personer hjelper grensekommissæren i hans arbeid: grenseinpektør, grensebetjent, tolk og førstekonsulent/adm. Kontorene ligger i Kirkenes sentrum. På Storskog, eneste passeringssted for landveis trafikk mellom Norge og Russland, har han et konferansehus som bl.a blir brukt i forbindelse med møter med russiske grensemyndigheter på norsk side.

I henhold til Grenseavtalen kan grensekommissæren selv utnevne en stedfortreder. Dette har til nå vært sjefen for Garnisonen i Sør-Varanger (GSV). I tillegg utnevner han et antall grenseassistenter for å assistere kommissariatet ved behov. Dette har normalt vært offiserer ved GSV og personell som tidligere har tjenestegjort ved grensekommissariatet.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits